Bình khử trùng dụng cụ cắt tóc Barber

350,000.00

Bình khử trùng khử khuẩn vệ sinh dụng cụ cắt tóc barber như lược / kéo / dao cạo / kẹp tóc …