Grim Grease Clay Pomade 2oz

270,000.00

  • Được làm thủ công 100% tại US
  • Hệ: Clay Pomade ( Gốc nước )
  • Giữ nếp: 8/10 ( Firm Hold )
  • Hoàn thiện tự nhiên ( Low Shine )
  • Hương: Summer Blend siêu thơm
  • Size: 2.oz  ( 60gram )